Prettige herfstvakantie!

Dag van de levensbeschouwing

Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert de vakgroep levensbeschouwing van de Grenslandscholen en De Startbaan XL ‘De dag van de levensbeschouwing’.

Deze projectdag is bestemd voor alle eerstejaars van de Grenslandscholen en De Startbaan XL en voor de leerlingen L6 van de basisscholen Kameleon, De Taalkoffer, De Duizendpoot, Ter Molen, De Startbaan, De Horizon en De Vlier
.

De leerlingen brengen een bezoek aan de moskee van Halluin, het vrijzinnig centrum De Bezatse, de Sint-Franciscuskerk in Menen en de Evangelische Gemeente in de Stationsstraat Menen.

Het doel van deze kennismaking is elkaars levensovertuiging beter leren kennen en respecteren.


Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling!

Naar aanleiding van de internationale dag van de leerkracht, zet De Startbaan XL alle leerkrachten in de schijnwerpers.

Op vrijdag 3 oktober laten we niet enkel de bel eens extra luiden, zoals het project ‘Saved by the bell’ voorstelt. Vooraf leren de leerlingen in de les Muzikale Opvoeding het liedje zingen en begeleiden op instrumenten. In de taalvakken leren ze vervolgens via onder andere het spel Wegwijs stil te staan bij het recht op onderwijs en de verschillende Millenniumdoelstellingen.
XL On Air

Op donderdag 18 september 2014 nemen onze leerlingen met ‘XL On Air’ deel aan Radio Arivee Animee, een grensoverstijgend project.

Tussen 17.00-18.00 uur zullen onze leerlingen een sportshow met diverse praatgasten op radio presenteren. Jan Seynhaeve, Henk Louf, Kevin Deman en Lowie Bral komen langs voor een boeiende sportbabbel. We koppelen tevens een wedstrijdje aan deze radio-uitzending.

Het radioprogramma wordt live uitgezonden vanuit de kelder in het oud stadhuis in Wevelgem en is te beluisteren via de tijdelijke frequentie FM 92.2.

Afgelopen maandag vond een try-out plaats in de radiostudio van Club FM Menen.


Beluister de promospot hier. 

Een schooljaar vol beleving

Het belooft opnieuw en schooljaar vol beleving op De Startbaan XL te worden.

Reeds op de eerste schooldag maakten de leerlingen kennis met onze vernieuwende aanpak. Er werd een speeddate georganiseerd tussen de leerlingen uit het tweede en eerste middelbaar. Verder werd een onthaalquiz over de actua tijdens de voorbije zomervakantie en over de schoolvakken georganiseerd. Op deze manier werd op een speelse manier gepolst naar de beginsituatie. Via workshops werden de leefregels onder de aandacht gebracht.

Op donderdag 18 september nemen onze leerlingen met ‘XL On Air’ deel aan Radio Arivee Animee, een grensoverstijgend project. Tussen 17.00-18.00 uur zullen onze leerlingen een sportshow met diverse praatgasten op radio presenteren.

Het belevend leren zal vaak gebeuren via didactische uitstappen: op vrijdag 12 september vindt een biotoopstudie in De Palingbeek plaats, op vrijdag 28 november wordt Oostende bezocht, op 5 mei wordt een didactische uitstap naar Aubechies georganiseerd.

De Startbaan XL bezorgt ook de nodige cultuurbeleving aan de leerlingen met een optreden van ‘The Music Teachers Band’ en de toneelvoorstelling ‘Wilt Hard’.

Dit schooljaar stappen we met De Startbaan XL mee in het project Re:pest van Howest. De Hogeschool West-Vlaanderen ontwikkelde een lessenreeks met als doel het pestgedrag in het secundair onderwijs terug te dringen.
Via een preventieve aanpak wil de lessenreeks bijdragen tot een positief klas- en schoolklimaat en een veilige schoolomgeving. Centraal staat een educatieve game, Re:Pest. Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag komen aan bod.

Van 13 tot en met 17 oktober 2014 organiseren we een levensbeschouwelijke week met de dag van de levensbeschouwing en deelname aan schrijf-ze-vrijdag ‘My body My Freedom’.

Op zaterdag 30 mei 2015 organiseren we op de campus een opendeurdag samen met basisschool De Startbaan.