XL On Air

Op donderdag 18 september 2014 nemen onze leerlingen met ‘XL On Air’ deel aan Radio Arivee Animee, een grensoverstijgend project.

Tussen 17.00-18.00 uur zullen onze leerlingen een sportshow met diverse praatgasten op radio presenteren. Jan Seynhaeve, Henk Louf, Kevin Deman en Lowie Bral komen langs voor een boeiende sportbabbel. We koppelen tevens een wedstrijdje aan deze radio-uitzending.

Het radioprogramma wordt live uitgezonden vanuit de kelder in het oud stadhuis in Wevelgem en is te beluisteren via de tijdelijke frequentie FM 92.2.

Afgelopen maandag vond een try-out plaats in de radiostudio van Club FM Menen.


Beluister de promospot hier. 

Een schooljaar vol beleving

Het belooft opnieuw en schooljaar vol beleving op De Startbaan XL te worden.

Reeds op de eerste schooldag maakten de leerlingen kennis met onze vernieuwende aanpak. Er werd een speeddate georganiseerd tussen de leerlingen uit het tweede en eerste middelbaar. Verder werd een onthaalquiz over de actua tijdens de voorbije zomervakantie en over de schoolvakken georganiseerd. Op deze manier werd op een speelse manier gepolst naar de beginsituatie. Via workshops werden de leefregels onder de aandacht gebracht.

Op donderdag 18 september nemen onze leerlingen met ‘XL On Air’ deel aan Radio Arivee Animee, een grensoverstijgend project. Tussen 17.00-18.00 uur zullen onze leerlingen een sportshow met diverse praatgasten op radio presenteren.

Het belevend leren zal vaak gebeuren via didactische uitstappen: op vrijdag 12 september vindt een biotoopstudie in De Palingbeek plaats, op vrijdag 28 november wordt Oostende bezocht, op 5 mei wordt een didactische uitstap naar Aubechies georganiseerd.

De Startbaan XL bezorgt ook de nodige cultuurbeleving aan de leerlingen met een optreden van ‘The Music Teachers Band’ en de toneelvoorstelling ‘Wilt Hard’.

Dit schooljaar stappen we met De Startbaan XL mee in het project Re:pest van Howest. De Hogeschool West-Vlaanderen ontwikkelde een lessenreeks met als doel het pestgedrag in het secundair onderwijs terug te dringen.
Via een preventieve aanpak wil de lessenreeks bijdragen tot een positief klas- en schoolklimaat en een veilige schoolomgeving. Centraal staat een educatieve game, Re:Pest. Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag komen aan bod.

Van 13 tot en met 17 oktober 2014 organiseren we een levensbeschouwelijke week met de dag van de levensbeschouwing en deelname aan schrijf-ze-vrijdag ‘My body My Freedom’.

Op zaterdag 30 mei 2015 organiseren we op de campus een opendeurdag samen met basisschool De Startbaan.

Opstart schooljaar

Beste ouders en leerlingen


We hopen dat iedereen heeft genoten van een aangename zomervakantie ... vol beleving.

Graag bezorgen we jullie de nodige informatie over de eerste schooldag en afspraken i.v.m. de betaling van het schoolgeld: klik
hier.

Tevens stellen we jullie graag het schoolreglement 2014-2015 voor: klik hier.


Alvast een goeie start gewenst bij De Startbaan XL!

Namens het schoolteam

Kevin Dekyen
Directeur De Startbaan XL

Een fijne vakantie gewenst!

Het schoolteam van De Startbaan XL wenst alle ouders en leerlingen een fijne vakantie vol beleving!

Hoe het eerste schooljaar XL werd beleefd en ervaren verneem je via onze recente nieuwsbrief: klik hier.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Inschrijven in De Startbaan XL kan tijdens de zomervakantie op onderstaande tijdstippen:

- maandag 25 augustus van 13.00 tot 17.00 uur
- dinsdag 26 augustus van 13.00 tot 17.00 uur
- donderdag 28 augustus van 13.00 tot 17.00 uur

Indien deze tijdstippen niet passen, gelieve contact op te nemen met Kevin Dekyen (directie Startbaan XL) op 0479/22.07.56 of via info@destartbaanxl.be